Fasad/tilläggsisolering

Det finns både funktionella och estetiska anledningar till att renovera husets fasad. Exempelvis har framförallt många gamla hus har dålig isolering i väggarna vilket oftast resulterar i onödigt höga elkostnader när huset ska värmas upp på grund av stora energiförluster. En annan anledning kan helt enkelt bara vara att vilja förnya husets utseende.

Vi hjälper dig om du har dragit och kallt inne, höga uppvärmningskostnader eller bara en trist och sliten fasad. En välskött fasad ger ett gott första intryck samtidigt som det är en investering som ger dig ett friskt och energieffektivt hus. 64° nord erbjuder dig en korrekt utförd fasadrenovering/tilläggsisolering av högsta kvalité.

Fönster/Dörrar

Vid montering av fönster och dörrar är det viktigt att arbetet utförs på rätt sätt så det inte kan läcka in vatten eller fukt. En felaktigt monterad dörr/fönster kan bli en dyr historia och även skada delar av fasaden. 64° nord garanterar ett korrekt utfört fönster-/dörrbyte.